Vjezba o ISO 15189

Svrha vježbi

Ove su jednostavne vježbe osmišljene u svrhu istraživanja novih metoda učenja odraslih osoba s ciljem njihova kontinuiranoga profesionalnoga razvoja. U njima je korištena metoda scenarija te rješavanje incidentnih situacija.

Zašto ove vježbe?

Medicinski laboratoriji trebaju koristiti normu ISO 15189:2012 – Medicinski laboratoriji – Zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost u svrhu razvoja svoga sustava upravljanja te za ocjenjivanje svoje osposobljenosti.

Danas se razne neharmonizirane akreditacije koje daju pojedina profesionalna i državna tijela zamjenjuju s međunarodno priznatom akreditacijom koju daje državno akreditacijsko tijelo. ISO 15189 postala je nova norma za akreditaciju za medicinske laboratorije. Ova je norma uvela neke nove zahtjeve. Da bi ih osoblje razumjelo, potrebno je provesti njihovo poučavanje u vezi s njima. 

Kome su vježbe namijenjene?

Namijenjene su svakome čija je zadaća primijeniti ISO 15189 u svome radu:

  • predstavnicima uprave za  sustav upravljanja
  • tehničkim voditeljima
  • internim auditorima
  • osobama zaduženim za pripremu laboratorija za akreditaciju
  • svima ostalima koje zanima ova tema.

Share this

Leave a comment

You are commenting as guest.

Login