a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Aktivita 3 - preanalytická fáze

Aktivita 3 - preanalytická fáze

Aktivita 3 - preanalytická fáze

Třetí aktivita je zaměřena na preanalytickou fázi.

Potřebné podklady pro její provedení naleznete v přílohách dále.

Login