a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Health and Safety CPD Exercise

Health and Safety CPD Exercise

This is a health and safety based CPD activity containing images of good and poor laboratory practice.  This exercise is available in English, Croatian, Czech and Hungarian by selecting the link above.

Toto je vzdělávací aktivita zaměřená na BOZP a PO. Jsou v ní zobrazeny příklady dobré a špatné praxe. Aktivita je dostupná v angličtině, chorvatštině, češtině a maďarštině. Svou verzi vyberte odkazem výše.

Ez egy egészséggel és biztonsággal kapcsolatos feladat, amely képeken mutatja be a helyes és helytelen laboratóriumi gyakorlatot. A fenti linkek közül választva a feladat elérhető angolul, horvátul, csehül és magyarul.

Ovo je vježba o sigurnosti u laboratoriju koja sadrži slike s primjerima dobre i loše prakse. Klikom na link iznad može se pristupiti ovoj vježbi na engleskome, hrvatskome, češkome i mađarskome jeziku.

Login