a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Priručnik i primjeri aktivnosti KPR-a

Priručnik i primjeri aktivnosti KPR-a

Priručnik

Cilj je ovoga Priručnika pomoći stručnjacima laboratorijske medicine da razviju kvalitetne aktivnosti kontinuiranoga profesionalnog razvoja (KPR) u europskim bolničkim laboratorijima. Priručnik se sastoji od četiri poglavlja:

Poglavlje 1: Prepoznavanje glavnih značajka dobrih praksa usporedbom pristupa KPR-u u organizacijama i zemljama partnera

Poglavlje 2: Europski standardi kvalitete i kriteriji za akreditaciju i ocjenjivanje lokalnih bolničkih KPR aktivnosti

Poglavlje 3: Okvir za uključivanje reflektivnih praksi u KPR aktivnosti

Poglavlje 4: Smjernice za upravljanje i organizaciju kvalitetnih mogućnosti KPR-a za europske bolničke laboratorije

Primjeri aktivnosti KPR-a

Partneri su izradili primjere aktivnosti KPR-a (Vježbe) za bolničke laboratorije koji će se ponuditi novo uspostavljenoj zajednici organizatora KPR-a.

Obrazac za reflekciju

Login